Resiner, kvaelignende, stormolekylære forbindelser som er klebrige for en lang rekke stoffer. Resiner brukes som legemidler, f.eks. for å fjerne uønskede substanser fra tarminnhold, f.eks. gallesyrer/kolesterol, digitalisglykosider ved forgiftning eller kaliumoverskudd ved uremi.