Resiner er kvaelignende, stormolekylære forbindelser som er klebrige for en lang rekke stoffer. Resiner brukes som legemidler, for eksempel for å fjerne uønskede substanser fra tarminnhold, for eksempel gallesyrer/kolesterol, digitalisglykosider ved forgiftning eller kaliumoverskudd ved uremi.