Cytopeni, mangel på blodceller, karakterisert ved at konsentrasjonen av en eller flere typer av blodceller faller under det oppgitte referanseområdet.