Elektrolytt, fellesord for vannløselige ladete substanser. Elektrolytter er enten ioner med positiv ladning (de kalles da kationer), eller ioner med negativ ladning (de kalles da anioner). Mengde og konsentrasjon av elektrolytter i kroppsvæskene er regulert via nyrene, og indirekte også via lungene. Det viktigste kation inne i cellene er kalium (K+) og utenfor cellene natrium (Na+). Eksempler på anioner er klor (Cl-), bikarbonat (HCO3-), fosfat (HPO4--) og proteinanioner.

Også elektrolytter som har lave konsentrasjoner, som f.eks. kalsium (Ca++) og magnesium (Mg++), er av livsviktig betydning for mange kroppsfunksjoner som muskelkontraksjoner og sekresjon fra kjertler. Elektrolyttinnholdet i den væsken som omgir cellene (interstitiell væske), er nesten det samme som i havet, hvor livet engang oppstod. Det er en nær funksjonell sammenheng mellom elektrolyttreguleringen og syre-base-reguleringen (se syre-baseregulering). Se også nerveimpuls, nyre.

Ion Blodplasma Plasmavann Mellomcellevæske Cellevæske
Kationer
Na+ 142 153 145 12
K+ 4,3 4,6 4,4 139
Ca2+ 2,5 2,7 2,4 <0,001
Mg2+ 1,1 1,2 1,1 1,6
Total 149,9 161,5 152,9 152,6
Anioner
Cl- 104 112 117 4
HCO3- 24 26 27 12
HPO42-/H2PO4- 2 2,2 2,3 29
Proteiner 14 15 0,4 54
Andre 5,9 6,3 6,2 53,6
Total 149,9 161,5 152,9 152,6

Foreslå endring

Kommentarer

15. april skrev Ylva Dahle

hei, hva menes med blodplasma og plasmavann? ser i andre artikler at blodplasma omtales som å være 55% av blodets volum, mens plasmavann er vann i blodet - hva blir forskjellen her? hvilken av de vil kunne betegnes intravasalt (i blodbanen)?
regner m at cellevæske =intracellulært, vil da mellomcellevæske være lik ekstracellulært eller interstitielt?
takk for svar!

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.