Elektrolytt, fellesord for vannløselige ladete substanser. Elektrolytter er enten ioner med positiv ladning (de kalles da kationer), eller ioner med negativ ladning (de kalles da anioner). Mengde og konsentrasjon av elektrolytter i kroppsvæskene er regulert via nyrene, og indirekte også via lungene. Det viktigste kation inne i cellene er kalium (K+) og utenfor cellene natrium (Na+). Eksempler på anioner er klor (Cl-), bikarbonat (HCO3-), fosfat (HPO4--) og proteinanioner.

Også elektrolytter som har lave konsentrasjoner, som f.eks. kalsium (Ca++) og magnesium (Mg++), er av livsviktig betydning for mange kroppsfunksjoner som muskelkontraksjoner og sekresjon fra kjertler. Elektrolyttinnholdet i den væsken som omgir cellene (interstitiell væske), er nesten det samme som i havet, hvor livet engang oppstod. Det er en nær funksjonell sammenheng mellom elektrolyttreguleringen og syre-base-reguleringen (se syre-baseregulering). Se også nerveimpuls, nyre.

Ion Blodplasma Plasmavann Mellomcellevæske Cellevæske
Kationer
Na+ 142 153 145 12
K+ 4,3 4,6 4,4 139
Ca2+ 2,5 2,7 2,4 <0,001
Mg2+ 1,1 1,2 1,1 1,6
Total 149,9 161,5 152,9 152,6
Anioner
Cl- 104 112 117 4
HCO3- 24 26 27 12
HPO42-/H2PO4- 2 2,2 2,3 29
Proteiner 14 15 0,4 54
Andre 5,9 6,3 6,2 53,6
Total 149,9 161,5 152,9 152,6

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

15. april skrev Ylva Dahle

hei, hva menes med blodplasma og plasmavann? ser i andre artikler at blodplasma omtales som å være 55% av blodets volum, mens plasmavann er vann i blodet - hva blir forskjellen her? hvilken av de vil kunne betegnes intravasalt (i blodbanen)?
regner m at cellevæske =intracellulært, vil da mellomcellevæske være lik ekstracellulært eller interstitielt?
takk for svar!

4. mai skrev Peter Kierulf

Blodplasma er den delen av blodet (ca 55%) som er igjen etter at man har fjernet blodceller ved sentrifugering. Blodplasma består av ca 92% vann (plasmavann). Vannet i blodet er altså i plasma (det er også vann inne i blodcellene (intracellulært)) og består av oppløste salter og eggehvitestoffer (proteiner). Intravasalt: det som er inne i åren, både plasma og plasmavann er intravasalt. Væsken som er intra-cellulær er inne i cellen. Væsken som er mellom cellene (utenfor cellen, utenfor celle-væsken) er inter-cellulær, interstitiell. (er i interstitiet, vevet utenfor cellen.

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.