Hypergammaglobulinemi, økt mengde gammaglobuliner (immunglobuliner) i blodet (egentlig i plasma, serum). Tilstanden kan være polyklonal, det vil si at det er mange forskjellige plasmacelle-kloner som lager gammaglobuliner, eller monoklonal, det vil si en klon som lager mye av ett gammaglobulin. Polyklonal hypergammaglobulinemi sees blant annet ved kroniske betennelsestilstander som leddgikt, levercirrhose og autoimmune sykdommer. Monoklonal hypergammaglobulinemi sees ved myelomatose og ved makroglobulinemi.