Klorheksidin, kjemisk forbindelse med bakteriedrepende virkning, desinfeksjonsmiddel. Stoffet virker mot grampositive og gramnegative bakterier og sopp. Klorheksidin brukes til desinfeksjon av kroppsoverflater (hud og slimhinner) og til blæreskylling for å behandle urinveisinfeksjoner hos pasienter med innlagt kateter. I sjeldne tilfeller kan klorheksidin gi hudirritasjon eller blod i urinen når det benyttes til blæreskylling.