Desinfiserende midler, midler som benyttes for å utrydde patogene mikroorganismer f.eks. på huden, på instrumenter og utstyr og i omgivelsene. Se desinfeksjon.