Kløver
Dikumarol dannes når kumarol fra kløver kommer i kontakt med muggsopper i fuktig miljø. Dette kan gjøre kuer utsatt for indre blødninger.
Kløver
Av .
kanelvarianter
Alminnelig kanel til venstre og ekte kanel til høyre. Kanel er kjent for et høyt innhold av kumarin.

Kumariner er en gruppe plantestoffer med særlig stor utbredelse i skjermplantefamilien, rutefamilien, erteblomstfamilien og kurvplantefamilien. De finnes i medisinplanter, krydder, frukt og grønnsaker. Warfarin er et kunstig fremstilt kumarin som brukes som blodfortynnende legemiddel. Furanokumariner er en undergruppe av kumarinene, og psoralener er en type furanokumariner som brukes i behandling av psoriasis.

Faktaboks

Uttale

kumarˈiner

Etymologi

av kumarú, tonkabønne (Guinea)

Det enkleste kumarinmolekylet er kumarin som det finnes rikelig mengder av i tonkabønner, også kjent som kumarú i Guinea. Det er dette plantenavnet som har gitt navn til molekylet kumarin og stoffgruppen kumariner. Kumarin har en særegen aroma og har blitt brukt som aromastoff. Den viktigste kilden til kumarin i kosten er kanel.

Forekomst i naturen og funksjon i plantene

Kumariner er kjent i mange hundre planter, og over 1800 ulike kumariner er identifisert. De finnes stort sett i alle plantedeler, som røtter, blomster, blader, fruktskall, bark og frø. Skjermplantefamilien, rutefamilien, erteblomstfamilien og kurvplantefamilien er særlig rike på kumariner. Kumariner kan være glykosylert (bundet til sukkermolekyler) og lagret i vakuolene i plantecellene, eller de forekommer som aglykoner (ikke bundet til sukker). Kumariner er også rapportert i noen mikroorganismer og dyrearter.

Noen kumariner er kjent for å ha antimikrobielle effekter og kan beskytte plantene mot angrep fra mikroorganismer. Det antas at kumariner har en viktig rolle for opptak av jern i planterøttene.

Kumariner i mat- og medisinplanter

Tysbast

Tysbast (Daphne mezereum) inneholder mange ulike kumariner. Daphnin og daphnetin er viktige kumariner i barken, kumarinene har fått navnet sitt fra slektsnavnet Daphne.

Tysbast
Lisens: CC BY SA 3.0
Fjellkvann

Kvann (Angelica archaengelica) er en plante i skjermplantefamilien med lang tradisjon som medisinplante. Planten er rik på både enkle kumariner og furanokumariner.

Fjellkvann
Lisens: CC BY SA 3.0

Kumariner finnes i en rekke mat- og medisinplanter. Kanel er kjent for et høyt innhold av stoffet kumarin, men mengden varierer avhengig av kanelart. Kassiakanel (Cinnamomum aromaticum) som kommer fra Sørøst-Kina inneholder opptil én prosent kumarin, mens ceylonkanel, også kalt ekte kanel (Cinnamomum verum), med opprinnelse fra Sri Lanka, inneholder kun små mengder kumarin, rundt 0,004 prosent. Kassiakanel er den kanelsorten som brukes mest i Norge og er hovedkilden til kumarin i norsk kosthold. Kumarin har en karakteristisk søtlig aroma, lukten kan minne om nyslått høy, og ble tidligere benyttet som aromastoff i matvarer. Et høyt inntak av kumarin kan være skadelig for leveren, og det er derfor satt grenseverdier for innhold av kumarin i mat. Det er ikke lenger tillatt å tilsette kumarin i mat, men inntak av kanel i normale mengder er greit.

Sitrusfrukter (rutefamilien) og særlig skallet inneholder en rekke ulike kumariner. Grapefruktskall og bergamottskall har et høyt innhold av både enkle kumariner og furanokumariner, mens appelsinskall kun inneholder små mengder enkle kumariner.

Kumaringlykosidet aesculin og aglykonet aesculetin finnes naturlig blant annet i hestekastanje (Aesculus hippocastanum). Kumarinene daphnin og daphnetin er blant hovedkomponentene i giftplanten tysbast (Daphne mezereum), men hvor diterpener er ansvarlig for den giftige effekten. I kamilleblomst (Matricaria chamomilla) finnes enkle kumariner som herniarin, umbelliferon og kumaringlykosidet skimmin.

De fleste planter i skjermplantefamilien, som koriander, dill, fennikel og anis, inneholder kumariner, men mengde og type kumarin i plantene varierer. Plantesaft fra kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) og tromsøpalme (Heracleum tromsoensis) gir fototoksiske reaksjoner (reaksjoner med sollys) på huden, også kjent som fytofotodermatitt, som skyldes et høyt innhold av furanokumariner. Kvann (Angelica archangelica), også i skjermplantefamilien, inneholder en blanding av både enkle kumariner og furanokumariner: osthol er hovedkumarinet i røttene (rundt 0,2 prosent), mens frøene er rikest på imperatorin.

Farmasøytisk viktige kumariner

Warfarin er det viktigste legemiddelet med kumarinstruktur. Legemiddelet framstilles syntetisk, men den kjemiske strukturen ble utvikla basert på bikumarinet dikumarol. Dikumarol ble oppdaget etter at det i USA på begynnelsen av 1900-tallet ble observert en rekke ganger at kuer som spiste råttent høy ble rammet av indre blødninger. I 1939 oppdaget den amerikanske biokjemikeren Karl Paul Link (1901–1978) at stoffet dikumarol var årsaken til blødningene, og at dikumarol dannes når kumarin fra kløver kommer i kontakt med muggsopper i fuktig miljø. Dikumarol ble tatt i bruk som blodfortynnende (antikoagulerende) legemiddel i 1941, men stoffet var ustabilt og hadde lav vannløselighet. En rekke kjemiske forbindelser ble kunstig fremstilt basert på dikumarol-strukturen. Warfarin var en av dem og ble først brukt som rottegift fra 1948. Natriumsaltet av warfarin viste seg å ha god vannløselighet og stabilitet, og ble godkjent som blodfortynnende legemiddel i 1954. Det kan være vanskelig å dosere warfarin riktig, så i de seineste årene er det til dels blitt avløst av nyere stoffer som er enklere å dosere (se direktevirkende antikoagulantia).

Furanokumarinet 8-metoksypsoralen, også kjent som metoksylen, sammen med UVA-lys benyttes i PUVA-behandling mot psoriasis. UVA strålene starter en fotokjemisk reaksjon mellom psoralen og DNA slik at DNA-syntesen i hudceller og immunceller i huden hemmes. Da behandlingen har en del bivirkninger brukes den i mindre grad i dag.

Historie

Kumariner har fått sitt navn fra kumarú, som er det lokale navnet på tonkabønner (tidligere latinsk navn Coumarouna odorata, nå Dipteryx odorata) i Guyana. Tonkabønner er rike på kumarin, og i 1820 isolerte den tyske kjemikeren Heinrich August Vogel (1778–1867) stoffet kumarin for første gang, men feilaktig identifiserte han stoffet som benzosyre. Samme år ble kumarin isolert av den franske farmasøyten Nicolas Jean Baptiste Gaston Guibourt (1790–1867), han ga det navnet kumarin. Kumarin ble første gang kunstig fremstilt i 1868 av den britiske kjemikeren William Henry Perkin (1838–1907), deler av syntesen ble seinere kjent som Perkins reaksjon. Kumarin har en særegen aroma og har blitt anvendt både som smaksstoff i næringsmidler og i parfymeindustrien.

Kjemisk oppbygning og struktur

Kumarinstrukturer

Kumariner klassifiseres i ulike undergrupper avhengig av den kjemiske strukturen.

Kumarinstrukturer
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Kumariner er aromatiske forbindelser sammensatt av en benzenring bundet til en alfa-pyronring. De er også kjent som 1,2-benzopyron, orto-hydroksykanelsyre-8-lakton, eller 5,6-benzo-2-pyron. I kumariner som finnes i naturen er benzenringen oftest bundet til andre kjemiske grupper. Dette kan være hydroksylgrupper, metoksylgrupper, terpener eller karbohydratmolekyler og gir opphav til en lang rekke ulike kumarin-forbindelser med forskjellige egenskaper.

Naturlig forekommende kumariner kan deles inn i seks hovedgrupper avhengig av den kjemiske strukturen:

  • enkle kumariner
  • furanokumariner (lineære og vinkla)
  • pyranokumariner (lineære og vinkla)
  • dihydrofuranokumariner
  • fenylkumariner
  • bikumariner

I naturen lages kumariner fra shikimisyre via aminosyra fenylalanin og videre til kanelsyre. Kanelsyre hydroksyleres på karbonatom 2 (orto-posisjon) til 2-kumarsyre, eventuelt kan det også skje en hydroksylering på karbonatom 4 (para-posisjon) til 2,4-dihydroksykanelsyre. Dobbeltbindingen i sidekjeden isomeriseres fra trans til cis, før det skjer en spontan laktonisering og dannelse av alfa-pyronringen.

Kumariner har høy UV-absorbans og gir karakteristisk blå fluorescens ved bestråling med UV-lys. De kan også ha fotosensitiviserende egenskaper og gi hudskade sammen med sollys. Dette gjelder særlig for furanokumarinene. Den sterke UV-absorbansen over 300 nm utnyttes i kjemiske analyser av kumariner, for eksempel ved HPLC-UV eller tynnsjiktskromatografi (TLC).

Biosyntese av kumariner

Biosyntesen av kumarsyre skjer fra aminosyra fenylalanin, via kanelsyre. I planter hydroksyleres ofte kanelsyre til 4-kumarsyre. Hydroksylering av kanelsyre eller 4-kumarsyre orto (naboposisjon) til sidekjeden er et avgjørende skritt før det skjer en trans-cis-isomerisering, og til slutt en spontan laktonisering til kumarin eller umbelliferon.

Biosyntese av kumariner
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Abernethy, John Leo (1969). The historical and current interest in coumarin. Journal of Chemical Education (46) 561–568
  • Dewick Paul M. (2009). Medicinal Natural Products, tredje utgave. Wiley, Chichester

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg