Nyrevenetrombose, blodpropp i den fraførende nyreåre. Forekommer meget sjelden hos ellers friske personer, med mindre det foreligger nefrotisk syndrom som disponerer for tromboemboliske komplikasjoner. Både ensidig og tosidig nyrevenetrombose kan forekomme, og trombosen kan strekke seg ut i den nedre hulvenen (vena cava inferior). Ofte er utviklingen langsom og med lite symptomer, men av og til kan forløpet være akutt med symptomer som ligner det man ser ved nyreinfarkter, med flankesmerter og hematuri. Ved ultralydundersøkelse er nyrene forstørret. Diagnosen stilles ved venografi eller computertomografi av nyrene. Ultralydundersøkelse med doppler kan av og til være tilstrekkelig for diagnosen. Tilstanden avhjelpes ved antikoagulasjonsbehandling.