Refraksjonskirurgi, operativt inngrep for å endre øyets brytningsforhold, dvs. behandling av refraksjonsanomali (nærsynthet, langsyntheteller astigmatisme). Radiær keratotomi er i stor grad avløst av behandling med excimerlaser, som også kan benyttes ved astigmatisme og lave grader av langsynthet, i tillegg til ved nærsynthet. Astigmat keratotomi innebærer snittlegging i hornhinnenfor å redusere dennes astigmatisme. Nærsynthet og langsynthet kan også behandles ved hjelp av linser som kan settes inn i øyet, i tillegg til den naturlige linsen. Ved uttalt nærsynthet vil fjerning av øyelinsen redusere eller eliminere nærsyntheten. En svakere linse kan eventuelt legges inn i stedet, på samme måte som ved operasjon for grå stær, men man mister da sin eventuelle akkomodasjonsevne. Alle metoder har fordeler og ulemper, og nye metoder utvikles derfor stadig.