Rotatorisk svimmelhet er en type svimmelhet med følelse av at alt snurrer rundt. Se svimmelhet.