Store norske leksikon

selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere

Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er en gruppe legemidler som først og fremst brukes mot depresjon. SNRI virker i sentralnervesystemet ved å hemme reopptaket av signalstoffene serotonin og noradrenalin. Et annet bruksområde er generalisert angstlidelse. Venlafaksin kan også brukes mot sosial fobi og panikklidelse, mens duloksetin og brukes mot smerter ved nevropati.

SNRI virker ved å spesifikt hemme reopptaket av serotonin og noradrenalin. Graden av hemming varierer mellom virkestoffene og styrkene. Vanlige startdoser av duloksetin hemmer reopptaket av både serotonin og noradrenalin. I lave doser hemmer venlafaksin kun reopptaket av serotonin, men i høyere doser, minst 150 mg, vil venlafaksin også hemme reopptaket av noradrenalin.

Effekten av legemidlene kommer gradvis, og full effekt kan ikke forventes før etter fire til seks uker.

Det to virkestoffene på det norske markedet er venlafaksin (handelsnavn Efexor) og duloksetin (Cymbalta).

De vanligste bivirkningene er kvalme, hodepine, svimmelhet, søvnighet og munntørrhet. Diaré, blodtrykksfall (ortostatisk hypotensjon), rask puls, skjelvinger og forstoppelse forekommer.  Noen av bivirkningene avtar vanligvis i løpet av de første ukene av behandlingen. Seksuelle funksjonsforstyrrelser er vanlige bivirkninger som ofte vedvarer.

SNRI brytes ned i leveren av enzymer i CYP450-systemet. Genetiske variasjoner av enzymene som bryter ned legemidlene, vil kunne påvirke hvor raskt legemidlet blir brutt ned, og dermed hvor lang virketid legemidlet har i kroppen. I tillegg kan andre legemidlers påvirkning av disse enzymene gi kortere eller lenger virketid. SNRI skal ikke brukes samtidig med MAO-hemmere, grunnet økt risiko for serotonergt syndrom.

Eldre med kronisk nyresvikt bør bruke lavere doser enn anbefalt for voksne. Ved samtidig hjerte- og karsykdommer bør det tas forsiktighetsregler. Dersom behandlingen skal avsluttes bør det skje ved gradvis nedtrapping av dosen i samråd med lege. Dette for å unngå plager som kvalme, svimmelhet, søvnløshet, angst og uro.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.