sosialt problem

Artikkelstart

Sosialt problem er vansker i forholdet mellom enkeltindividet og fellesskapet. Sosialt problem er et noe vagt definert begrep som dekker problemer for enkeltindivider som skyldes forhold i samfunnet, og problemer grunnet enkeltindividets manglende tilpasning til samfunnets lover og regler.

Historikk

Tidlig på 1900-tallet var sykdomsbildet dominert av infeksjonssykdommer, senere overtok hjerte- og karsykdommene, mens man i vår tid står overfor utfordringen med det som er blitt kalt sam-sykdommene, sykdommer som skyldes svikt i de sosiale relasjonene der misbruk, prostitusjon, konflikter på arbeidsplassen og skilsmisser er både årsak og resultat. Sosiale problemer forekom selvsagt også tidligere, men kom antagelig i mindre grad til uttrykk fordi individene hadde mindre spillerom.

Utbredelse

Sosiale problemer er ikke tilfeldig fordelt. Personer med stor innflytelse, høy utdanning og høy inntekt har betydelig færre sosiale problemer enn de som har mindre utdannelse og lav inntekt. De sosiale ulikhetene øker i store deler av verden, noe som har medført til dels betydelige og økende helseforskjeller. I Norge har det blant annet gitt seg utslag i store helseforskjeller mellom ulike bydeler i Oslo.

Årsakene

Årsakene til sosiale problemer er mange og til dels avhengig av flere faktorer, for eksempel dårlig arbeidsforhold, dårlig bolig, dårlig nærmiljø, manglende sosialt nettverk, fattigdom, arbeidsløshet, familieoppløsning, mishandling, prostitusjon, misbruk og kriminalitet. Sosiale problemer kan dessuten både være årsak til og resultat av sykdom.

I medisinsk sammenheng snakker man ofte om en tredimensjonal forståelsesramme, med kroppslige, mentale og sosiale komponenter i et sykdomsbilde. Et eksempel på dette er en gammel dame som kroppslig er syk på grunn av et svakt hjerte, som mentalt er deprimert, og som sosialt er isolert. Hvis man klarer å bryte hennes sosiale isolasjon, kan det gjøre henne mindre deprimert og gjøre det lettere for henne å leve med hjerteproblemene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg