Sosialt problem er et problem som har med forholdet mellom individer og samfunn. Mange problemer som tidligere ble sett på som individuelle problemer oppfattes nå som sosiale problemer. Det er også en erkjennelse av både fysisk og psykisk helse påvirkes av sosiale forhold. Medisinske disipliner som sosialmedisin og sosialpediatri har et slikt utgangspunkt.

Grensen mellom individuelle problemer og sosiale problemer er vanskelig å trekke og selv det som oppfattes som individuelle problemer påvirkes av sosiale forhold. Kognitive utfordringer hos et individ påvirkes av sosiale forhold. Sosial aksept, inkludering og ekskludering vil være avgjørende for hvordan individet kan fungere. Det er et sosialt problem når noen ekskluderes eller ikke inkluderes.

Mange problemer som tidligere ble oppfattet som private problemer er nå erkjent som sosiale problemer. Vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner er eksempler. Et annet eksempel er erkjennelsen av at foreldres fattigdom og utenforskap er sosiale problemer som kan ha alvorlige konsekvenser for både fysisk- og psykisk helse.

Utbredelse

Sosiale problemer er ikke tilfeldig fordelt. Personer med stor innflytelse, høy utdanning og høy inntekt har mindre registrerte sosiale problemer enn de som har mindre utdannelse og dårlig økonomi. Den fattige del av verden og fattige i den rike del av verden har dårligere helse og høyere registrert forekomst av sosiale problemer. I Norge har det blant annet gitt seg utslag i store forskjeller i helseproblemer i ulike bydeler i Oslo.

Årsakene

Årsakene til sosiale problemer er mange og til dels avhengig av flere faktorer, for eksempel dårlig arbeidsforhold, dårlig bolig, dårlig nærmiljø, manglende sosialt nettverk, fattigdom, arbeidsløshet, familieoppløsning, mishandling, prostitusjon, misbruk og kriminalitet. Sosiale problemer kan dessuten både være årsak til og resultat av sykdom.

I medisinsk sammenheng snakker man ofte om en tredimensjonal forståelsesramme, med kroppslige, mentale og sosiale komponenter i et sykdomsbilde. Vold, kriminalitet og avbrutt skolegang oppfattes i dag delvis som et resultat av utenforskap og sosial eksklusjon. Vi vet også at mange eldre får forsterket sine aldersrelaterte problemer på grunn av sosial isolasjon.

Historikk

Myndighetenes og det politiske fokus har utviklet seg. Tidlig på 1900-tallet var det infeksjonssykdommer slik som tuberkulose, spanskesyken og en rekke smittsomme sykdommer som ble sett på som utfordringen. Det var stor aksept for at man måtte gi tilgang på god ernæring, bedre boliger, hygiene, rent vann og sanitære forhold. Etter hvert som slike forhold ble bedret endret kom fokus, på livsstilsproblemer, hjerte- og karsykdommer. Det var erkjennelsen av at samfunnsmessige forhold var en viktig årsak til helseproblemer. Mellommenneskelige utfordringer ble sett på enten som et resultat av moralsk svikt, manglende moral eller i kraft av undertrykkende politiske forhold og et urettferdig samfunn.

Den moderne velferdsstaten har fått en rekke nye yrkesgrupper, slik som barnevernspedagoger og sosionomer, som setter søkelys på sosiale forhold. Dette har også bidratt til et øket fokus på sosiale problemer.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Best, J. (2020). Social problem. New York: W.W. Norton
  • Halvorsen, K. (2002). Sosiale problemer. En sosiologisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget
  • Loske, D. (2017). Social problems. New York: Routledge
  • Rubington, E. og Weinberg, M. (2011). The Study of Social Problems. New York: Oxford University Press.
  • Weihe, H-J. W. (2004). Sosialt arbeid- historie og bakgrunn. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg