Stemmebånd, paret slimhinnefold i strupehodet på overgangen mellom øvre og nedre luftveier; kan strammes ved hjelp av strupehodets muskler, slik at de danner en smal spalte, stemmespalten. Når luften presses gjennom spalten, settes stemmebåndene i svingninger og frembringer lyd (se stemme). Hos et 1 år gammelt barn er stemmebåndene 5,5 mm, hos kvinner ca. 15 mm og hos menn inntil 25 mm. Falske stemmebånd er en paret slimhinnefold, plicae vestibulares, umiddelbart ovenfor stemmebåndene. De falske stemmebåndene lager ikke lyd. Se strupehode.