Thiazolidindioner, gruppe av perorale diabeteslegemidler som senker blodsukkeret ved å øke insulinfølsomheten i lever, muskel- og fettceller. Medikamentene virker ved å binde seg til og aktivere peroksisomproliferatoraktiverte reseptorer som befinner seg inne i cellene og aktiverer avlesningen av bestemte gener. I Norge finnes medikamentene rosiglitazon og pioglitazon (glitazoner). De kan forsøkes i kombinasjon med medikamentene metformin og sulfonylurea når disse ikke gir god nok blodsukkerkontroll hos pasienter med diabetes mellitus type 2 hvor man ikke vil starte med insulin.