Treskelunge, en form for akutt opptredende lungefibrose som stort sett går tilbake etter noen dager eller uker. Tilstanden ledsages av høy feber og sterke influensalignende symptomer. Dersom tilstanden gjentar seg mange ganger hos samme person, kan den få et kronisk preg med varig lungefibrose. Årsaken er som oftest innånding av sporer fra strålesopparten Micropolyspora faeni, som får gode vekstforhold når høy eller korn tørkes i fuktig vær. Når dette kornet etterpå treskes eller det tidligere fuktige høy håndteres, virvles disse sporene opp og pustes inn. Tilstanden har også vært observert i forbindelse med håndtering av tørket korn som tidligere har vært muggent.