Den engelske betegnelsen scrub typhus brukes mest i internasjonal litteratur. Sykdommen forekommer i store deler av Asia, og er utbredt i land som Kina, Vietnam og Thailand. I flere europeiske land har man sett scrub typhus hos personer som har oppholdt seg i endemiske områder, og diagnosen er også stilt i Norge. Sykdommen skyldes infeksjon med en bakterie som tidligere har vært benevnt Rickettsia tsutsugamushi. Imidlertid har bakterien enkelte særtrekk forskjellig fra Rickettsia, og i dag blir den klassifisert som Orientia tsutsagamushi. Orientia tsutsugamushi har forskjellige gnagere som reservoar, og overføres til mennesket med bitt av middlarver. Sykdomsforløpet kan variere fra et temmelig godartet forløp med feber, utslett og stundom lymfeknutesvulst, til livstruende sykdom, som ubehandlet har høy mortalitet. De viktigste alvorlige manifestasjonene er lungebetennelse, meningoencefalitt, nyresvikt og alvorlig leveraffeksjon. Diagnosen stilles ved å påvise spesifikke antistoffer mot eller genmateriale fra bakteriene i pasientens blod. Sykdommen skal behandles med antibiotika.