Fra 1. juli 2009 heter sykehuset Drammen sykehus og er en del av helseforetaket Vestre Viken. Sykehuset er det største i Buskerud fylke med ca. 3200 ansatte og 600 sengeplasser. Til 1. januar 2002 het sykehuset Buskerud sentralsykehus. I 1986 ble sykehuset slått sammen med Lier sykehus (psykiatrisk sykehus).