Antikolinesterase, midler som hemmer nedbrytning av acetylkolin og derved øker virkningen av acetylkolin frigjort fra nerveterminaler. Brukes i behandling av myastenia gravis, der skjelettmuskulaturen fungerer dårlig på grunn av redusert virkning av acetylkolin på nikotinerge reseptorer, og ved forgiftning med stoffer med antikolinerg effekt, som forårsaker forvirring og bevissthetstap (se antikolinerge midler).