Aseptikk, innebærer at operasjoner og andre inngrep foregår med instrumenter og utstyr som er sterilisert gjennom for eksempel autoklavering. Man tilstreber å holde arbeidsområdet, operasjonsfeltet mikrobefritt, i den grad det er mulig, og derved hindre at infeksjoner oppstår. Aseptikk kan betraktes som en videreføring av antiseptikken.