Cisplatin, legemiddel som hemmer celledeling. Det er spesielt effektivt ved testikkelkreft, og gav et gjennombrudd i behandling av denne kreftformen omkring 1978. Cisplatin og/eller andre cellegifter basert på platinaforbindelser anvendes også ved en rekke andre kreftformer. Se også cytostatika.