Invertsåper, kvaternære ammoniumforbindelser som bl.a. kan brukes til hånddesinfeksjon. Se desinfeksjon.