Sølvpreparater, brukes i medisinen i form av kolloidale løsninger av sølvforbindelser, tidligere også som sølvnitrat (lapis) i 0,1–20 % løsning. Virker adstringerende, bakteriedrepende og i sterke konsentrasjoner etsende.