Ependymom, hjernesvulst som utgår fra ependymale celler (se ependym). Selv om ependymomer kan oppstå hos voksne, ser man dem spesielt hos barn og ungdom, hyppigst før 10-årsalderen. De fleste ependymomer oppstår nær 4. ventrikkel, og de kan bli meget store. De vokser vanligvis langsomt og er tilsynelatende velavgrensede, men kan også sees som mer anaplastiske, rasktvoksende svulster. Av og til tetter de til avløpet fra 4. ventrikkel og gir da hydrocephalus (vannhode).