Høydosenevroleptika, undergruppe av legemidler mot psykiske lidelser av nevroleptikatypen som doseres 100 mg i døgnet for å oppnå antipsykotisk effekt. Eks. er medikamenter som klorpromazin, klorprotixen, klozapin, levomepromazin og tioridazin. Disse medikamentene har som en tommelfingerregel mer uttalt uspesifikk sedativ-hypnotisk effekt og flere antikolinerge bivirkninger enn nevroleptika som doseres lavere i antall mg. De gir også færre ekstrapyramidale bivirkninger enn de eldre lavdosenevroleptika som f.eks. haloperidol, perfenazin og zuklopentixol. Se også nevroleptika.