Klozapin, det første av de såkalte atypiske nevroleptika. Klozapin har vist seg å ha særlig effekt ved alvorlige psykiske lidelser (psykoser) som ikke responderer på vanlige nevroleptika. Alvorlige bivirkninger (forandringer i blodbildet) begrenser bruken. I løpet av de senere år er det derfor utviklet en rekke nye nevroleptika som man håper skal ha klozapins virkninger, men ikke dets bivirkninger.