Hilusadenitt, betegnelse som oftest brukes om forstørrede lymfekjertler i lungenes hilusregion, dvs. der de store blodkarene går fra mediastinum (rommet mellom lungene) og inn i lungene. Hilusadenitt sees ved tuberkulose, sarkoidose, lymfom og lungekreft. Hilusadenitt kan påvises ved å ta et ordinært røntgenbilde av lungene, men de forstørrede lymfekjertlene sees best ved computertomografi (CT). Mer generelt vil betegnelsen hilusadenitt kunne brukes på betente lymfekjertler også i andre organers hilusområder, som f.eks. leverhilus.