Infarkt, betegnelse for at vev går til grunne (nekrose) på grunn av at blodforsyningen hindres, vanligvis ved tilstopping av en arterie som fører blod til vevet.

Inndeling

Infarktene kan deles inn på forskjellig måte. Først og fremst betegnes infarktet etter det området som rammes. Man snakker om hjerteinfarkt, hjerneinfarkt (hjerneslag), nyreinfarkt osv. Følgene av et infarkt avhenger av hvilket organ som angripes, hvor i organet infarktet opptrer og hvor stort område som er avhengig av blodforsyning fra den aktuelle arterien. Infarktet kan skyldes en blodpropp (trombe) dannet på stedet, eller blodproppsmateriale som er ført dit med blodet fra et annet sted (embolus). I sjeldne tilfeller kan det også opptre infarkt ved at den fraførende venen tilstoppes og blodforsyningen nedsettes på denne måten. Dette resulterer også i vevshenfall (nekrose), og funksjonen opphører.

Infarktene deles også inn etter hvordan vevets utseende blir, og dette avhenger igjen av i hvilken grad blodtilførselen er hemmet. Man snakker om hvitt eller anemisk infarkt når den arterielle blodforsyningen er opphevet og vevet forblir blodtomt. Rødt infarkt er mer blodfylt og opptrer når årsaken er at venen er tilstoppet, eller at blod fra tilstøtende områder presser seg inn i det nekrotiske vevet. En spesiell form er såkalt hemoragisk infarkt, der nekrosen skyldes at karet selv brister og blødningen forårsaker infarktet. Et typisk eksempel er hjerneblødning. Etter hvert omdannes vevet til arrvev. I arrvevet kan det utfelles kalkholdige salter.

Fremtidsperspektiver

Infarkter er blant de viktigste patologiske prosesser som forårsaker sykdom og død i den vestlige verden, og forskningen omkring infarktenes årsaksforhold er intens verden over. Særlig studeres basale prosesser på det cellulære plan, inflammasjons- og blodlevringsmekanismer, avvik i fettstoffskiftet m.m.

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 13.02.2009

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.