Joheksol i blodet
Illustrasjonen viser hvor joheksol fordeles (distribueres) i kroppen og fjernes (elimineres) i nyrene. Joheksol tas ikke opp i blodcellene, men blander seg i omtrent fire liter blodplasma hos en voksen person. Derfra lekker joheksol ut av blodårene og inn i væskerommet mellom cellene. Dette væskerommet er omtrent ti liter stort.
Joheksol i blodet

Joheksol-clearance er et mål for hvor mye av blodets plasma som renses for joheksol i løpet av en viss tid. Joheksol er et kontrastmiddel som vanligvis brukes ved røntgenundersøkelse.

Faktaboks

Også kjent som
iohexol-clearance

Ved bestemmelse av nyrefunksjon settes en liten mengde joheksol direkte inn i en vene, og konsentrasjonen i blodplasma måles etter visse tidsrom. Dersom nyrefunksjonen er nedsatt, tar det lengre tid før joheksol blir borte fra blodplasma.

Clearance angis i milliliter per minutt, og brukes for å bestemme den glomerulær filtrasjonsraten (GFR), som er et mål på nyrefunksjonen.

Fordeling og utskillelse av joheksol

Fordelingsfasen

Joheksol

Grafen illustrerer mengden joheksol i blodet. Joheksolkonsentrasjonen i blodet er gitt på y-aksen (logaritmisk), mens tid (målt i timer) etter injeksjon går langs x-aksen. Den første 1,5 timen faller konsentrasjonen i blodet raskt. Dette er fordelingsfasen hvor joheksol forsvinner fra blodet og ut i væsken mellom kroppens celler. I eliminasjonsfasen (tiden fra den stiplede linjen på 1,5 timer) fjernes joheksol mer langsomt og i takt med glomerulær filtrasjonsrate (GFR). I denne fasen er det bare GFR som bestemmer hvor lang tid det tar å halvere joheksolmengden i blodet. Er nyrefunksjonen og GFR normal, blir halveringstiden omtrent to timer. Nyresykdom og lav GFR gjør grafen flatere og halveringstiden lengre. GFR = J/(A+a), hvor J er injisert mengde joheksol og A+a er det samlede arealet under kurven til joheksol fra injeksjonstidspunktet (0 minutter) til uendelig tid. A (det mørkelilla arealet) kan regnes ut matematisk, ved å bruke verdiene c (skjæringspunktet på y-aksen) og b (stigningstallet til den rette joheksol-linjen). Det lille rosa arealet a kan beregnes nøyaktig med mange målepunkter, eller anslås fra mange målinger i personer med normal og nedsatt nyrefunksjon.

Joheksol
Av .

Etter at joheksol er gitt inn i venen, lekker det raskt ut av blodbanen og over i vevene. Joheksol fordeler seg i væsken som omgir cellene (ekstracellulærvæsken) og blir her fortynnet. Konsentrasjonen i blodplasma halveres i løpet av rundt 15 minutter. I fordelingsfasen forsvinner joheksol fra blodplasma like raskt hos en person med lav GFR som hos en person med normal GFR.

Fordelingsvolumet

Etter halvannen time er joheksol jevnt fordelt i hele sitt fordelingsvolum. For joheksol tilsvarer fordelingsvolumet omtrent 20 prosent av kroppsvekten. Joheksol forandres ikke i kroppen, binder seg ikke til proteiner og tas ikke opp av celler. Det er et lite stoff og fordeler seg i blodplasma og væsken som omgir cellene i kroppen (ekstracellulærvæsken). Fordelingsvolumet øker hvis det har hopet seg opp væske i kroppen (ødem).

Når alt joheksol er jevnt fordelt i kroppen, faller konsentrasjonen i blodplasma langsommere. På dette tidspunktet vil like mye joheksol gå fra ekstracellulærvæsken over i blodplasma, som det går joheksol fra blodplasma til ekstracellulærvæsken.

Eliminasjonsfasen

I eliminasjonsfasen fjerner nyrene joheksol fra blodplasma. Det er bare nyrene som kan fjerne joheksol fra kroppen.

Hastigheten på hvor fort joheksol fjernes er bestemt av GFR. Er GFR normal, halveres konsentrasjonen hele tiden hver andre time. Halveringstiden er dermed to timer. Er GFR halvert, for eksempel fra 120 til 60 milliliter per minutt, øker halveringstiden til fire timer (dobles).

Det er en direkte sammenheng mellom GFR og halveringstid i blodplasma:

\[\text{GFR} = \frac{\text{Ln(2) × Vd}}{\text{t1/2}}\]

hvor Ln(2) er den naturlige logaritmen til 2 (tilsvarer omtrent 0,693), Vd er fordelingsvolumet til joheksol, og t1/2 er halveringstiden.

I eliminasjonsfasen faller konsentrasjonen til joheksol jevnt. Plottes logaritmen til konsentrasjonen mot tiden, får man en rett linje. I eliminasjonsfasen kan arealet under kurven beregnes matematisk med bare to blodprøver.

Etter hvert som joheksol fjernes fra blodplasma, går det like fort tilbake til blodplasma fra væsken rundt cellene. Dette betyr at konsentrasjonen i væsken rundt cellene faller like raskt som i blodplasma, helt til nyrene har fjernet alt joheksol.

Med normal GFR tar det omtrent seks timer å fjerne 90 prosent av joheksolet (tre halveringstider à to timer). Er nyrefunksjonen redusert til 1/4 av normalt (GFR redusert fra 120 til 30 milliliter per minutt), tar det 24 timer å fjerne 90 prosent av joheksolet (tre halveringstider à åtte timer). Etter fem halveringstider er praktisk talt all joheksol fjernet. Da er det bare 3 prosent igjen av det som ble gitt inn i venen.

GFR med én eller to blodprøver

Modellene som regner ut GFR med bare én eller to blodprøver bruker mange målinger i kjente populasjoner for å beregne joheksol-konsentrasjonene i blodplasma i den første fordelingsfasen (1,5 timer). Disse modellene tar ikke hensyn til individuelle variasjoner som kan skyldes sykdom. Eksempler på dette kan være væske i buken (ascites) eller andre væskeansamlinger (ødemer) som joheksol kan fordele seg til.

GFR beregnes med joheksol-verdier fra én eller to blodprøver i eliminasjonsfasen, for eksempel etter nøyaktig fire timer eller nøyaktig to og fem timer etter joheksol-injeksjonen. Er GFR veldig lav vil joheksol fjernes veldig langsomt. Da må tiden til den siste blodprøven forlenges til 24 timer.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg