Glomerulær filtrasjonsrate er et mål på nyrefunksjonen. Se glomerulær filtrasjon.