Karsinoid syndrom, betegnelse på et kompleks av symptomer forårsaket av frigjøring av bl.a. biogene aminer (serotonin, histamin, katekolaminer og prostaglandiner) fra karsinoide svulster, oftest lokalisert i tarmen. Symptomene er episodiske med varighet fra noen minutter til flere dager, og består i første rekke av rød-blålig misfarging av huden, diaré, astmalignende plager, og ofte blodtrykksfall.

Diagnosen kan ofte stilles ved at man påviser økt utskillelse av 5-HIIA (5-hydroksyindoleddiksyre) i urinen og kromogranin A i blodet. Ikke sjelden kan karsinoide svulster også produsere ulike hormoner som kan gi opphav til helt avvikende symptomkonstellasjoner, f.eks. Cushings syndrom.

Kirurgisk fjerning av svulsten er det eneste som kan kurere sykdommen. Symptomene kan dempes med somatostatinanalogen oktreotid og antihistaminer.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.