Mukormykose, sjelden form for alvorlig invasiv soppinfeksjon. Flere sopparter kan gi mukormykose. Sykdommen forekommer oftest hos pasienter med dårlig regulert diabetes og hos leukemipasienter, men kan også forekomme hos andre pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar. Soppen invaderer blodårene og gir infarkt i vevet omkring, f.eks. i bihulene, hjernen, huden og lungene. Behandlingen vil bestå i bedring av grunnlidelsen, systemisk soppbehandling og eventuell kirurgi. Resultatet er likevel ofte fatalt.