Pulmonal osteoartropati, smerter og hevelse i ledd, særlig føtter, ankler og knær, samt fortykkelse av den ytterste delen av fingre og tær (clubbing). Tilstanden sees særlig i forbindelse med lungekreft og mesoteliom. Grunnen til at pasienter som lider av disse sykdommene får pulmonal osteoartropati, er ukjent.