urotelialt karsinom

Urotelialt karsinom, overgangsepitelkarsinom, kreftsvulst utgått fra epitelet som bekler nyrebekkenet, urinlederne og urinblæren.

Faktaboks

Uttale
uroteliˈalt karsinˈom
Etymologi
av uro-, gresk tela, ‘vev’, karkinos, ‘kreft’, og -oma, ‘svulst’

Utbredelse

Uroteliale karsinomer i blæren er de vanligste svulstene i urinveiene. I Norge får ca. 1150 nye pasienter diagnosen urotelialt karsinom hvert år, ca. 1050 av tilfellene er svulstdannelse i blæren og ca. 100 av tilfellene svulstdannelse i urinlederne eller nyrebekken. Det er en klar overvekt av menn som får uroteliale karsinomer i blæren (3:1), mens det ikke er noen sikker kjønnsforskjell ved svulster i urinleder eller nyrebekken.

Årsaker

Det er en kjent sammenheng mellom svulstutvikling og visse kjemiske stoffer (karsinogener), spesielt organiske aminer og stoffer fra farge- og malingsindustrien. Det er også en klar overhyppighet av disse svulstene hos røykere.

Sykdomsutvikling

Det sees tre varianter av svulsten, den papillært voksende, den flate (karsinom in situ) og den solide, invasive. De utvikler seg via to cytogenetiske veier. Papillære svulster har en delesjon på kromosom 9 mens de to øvrige har tap av heterozygositet (LOH) i 17p i området for tumorsupressorgenet TP53. Alle viser en utpreget tendens til multifokalitet, dvs. at det oppstår tilsvarende svulster flere steder i urinveiene samtidig eller i sekvens. De papillære svulstene har en residivtendens på 60 % og, dersom de ikke er invasive, en 5-årsoverlevelse på 80–90 %. Risikoen for invasjon øker med antall residiver, og den celleulære atypien øker også. Karsinom in situ har en 80 % risiko for å utvikle et invasivt, solid voksende karsinom.

Hovedsymptomet

Hovedsymptomet er blod i urinen.

Diagnosen

Diagnosen stilles ved urincytologi (mikroskopisk undersøkelse av urinen for å lete etter kreftceller), ved urografi og ved cystoskopi. Diagnosen bekreftes ved mikroskopisk undersøkelse av biopsi (vevsprøve) før behandlingen igangsettes.

Behandlingen

Behandlingen er kirurgisk, og den går ut på å fjerne små svulster (papillomer) ved transuretral reseksjon, eller å fjerne det angrepne området ved større og mer omfattende svulster.

Prognosen

Prognosen avhenger av histologisk type (differensieringsgrad) og grad av infiltrerende vekst. Mange vil få gjentatte tilbakefall (residiver) av sine svulster, som fjernes kirurgisk som nevnt over. Ca. 20 % av pasientene dør av kreftsykdommen.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg