Labyrintitt, (av labyrint og -itt), otitis interna, betennelse i det indre øre, ytrer seg ved svimmelhet med rotasjonsfølelse (se vertigo), nystagmus, kvalme, brekninger, øresus og hørselsnedsettelse. Tilstanden er sjelden, men kan forekomme som komplikasjon til mellomørebetennelse ved at mellomørebetennelsen forplanter seg inn i labyrinten (otogen labyrintitt). Labyrintitt kan føre til døvhet og hjernehinnebetennelse. Labyrintitt kan også oppstå på basis av en hjernehinnebetennelse eller være et ledd i en generell bakteriell infeksjon (tyfus), eller en virusinfeksjon (influensa, kusma og lignende). Tilstanden behandles med store doser antibiotika.