Likevektssansen og det vestibulære systemet

Vestibulære sykdommer forstyrrer likevektssansen - oppfattelsen av hodets stilling og bevegelser - gjennom å ramme (A) balanseorganet i det indre øret, (B) balansenerven eller likevektssentrene (vestibulariskjernene) i (C) hjernestammen og (D) lillehjernen.

Likevektssansen og det vestibulære systemet
Lisens: CC BY SA 3.0

Vestibulære sykdommer er en fellesbetegnelse på sykdommer som forstyrrer likevektssansen. Typiske symptomer er svimmelhet (vertigo), kvalme, brekninger og ustøhet. Utredningen inkluderer undersøkelser av hørselen og likevektssansen (vestibularisprøver). Årsaken til symptomene kan være forstyrrelser i balanseorganet i det indre øret, balansenerven eller de delene av hjernen som mottar og behandler signalene fra balanseorganet. Behandlingen kan inkludere balansetrening (vestibulær rehabilitering), medikamentell behandling og i mer sjeldne tilfeller kirurgi.

Faktaboks

Uttale

vestibul'ære

Etymologi
av vestibulær, adjektiv som beskriver at noe gjelder likevektssansen; av latin vestibulum, forgården i det indre øret

Noen vanlige eksempler på vestibulære sykdommer er krystallsyke, reisesyke, vestibulær migrene og vestibularisnevritt. Noen mindre vanlige tilstander er Menières sykdom, labyrintitt og vestibularisschwannom.

Forekomst

Svimmelhet og dårlig balanse er svært vanlige symptomer i befolkningen. Omtrent 10–16 prosent av den norske befolkningen angir at de har hatt plager med disse symptomene i løpet av de siste tre månedene. En av de vanligste sykdommene, krystallsyken, antas å ramme omtrent 85 000 nordmenn årlig.

Symptomer

Symptomene ved vestibulære sykdommer kan oppstå plutselig (akutt), anfallsvis (episodisk) eller være til stede mer eller mindre hele tiden (kronisk). Informasjon om tidsforløpet er ofte viktig for å stille rett diagnose. Det samme gjelder såkalte 'triggere' – hendelser eller aktiviteter som regelmessig utløser symptomene. For eksempel gir sykdommen krystallsyke anfall av svimmelhet som varer i mindre enn ett minutt og som utløses av bestemte hodebevegelser, som å legge seg ned eller snu seg i sengen.

Svimmelhet er et viktig symptom ved de vestibulære sykdommene. Ofte dreier det seg om svimmelhet av typen vertigo – en illusjon av å være i bevegelse, som kan sammenlignes med å være om bord på en båt i høy sjø eller i en karusell. Vertigo ligner følelsen man får ved å snu seg rundt mange ganger og deretter stoppe brått opp. Felles for disse bevegelsene er at de stimulerer balanseorganet i det indre øret, som er ansvarlig for likevektssansen. Ved vestibulære sykdommer kan vertigo oppstå spontant eller uten noen åpenbar årsak.

Kvalme er et annet vanlig symptom ved vestibulære sykdommer og skyldes den nære forbindelsen i hjernestammen mellom likevektssenteret (vestibulariskjernene) og brekningssenteret. Tilstander som reisesyke, vestibularisnevritt, Menières sykdom og vestibulær migrene utløser ofte brekninger.

Ustøhet og dårlig balanse kan skyldes forstyrrelse av de normale refleksene som skal forhindre fall ved brå bevegelser. I noen tilfeller gir de vestibulære sykdommene en tendens til å falle i en bestemt retning.

Oscillopsi er opplevelsen av at synsfeltet hopper eller beveger seg unormalt. Dette er et vanlig symptom ved vestibulære sykdommer, og skyldes forstyrrelse i mekanismen som stabiliserer øynene i rommet (den vestibulo-okulære refleksen) og ufrivillige øyebevegelser (nystagmus).

Andre symptomer kan være viktige for å avklare årsaken til svimmelhet, særlig symptomer fra ørene – som hørselstap, øresus eller trykkfølelse. Slike symptomer kan tyde på at problemet sitter i det indre øret. Mer alvorlige symptomer kan være plutselig og uvanlig sterk hodepine, lammelser eller talevansker.

Årsaker

Akutte vestibulære sykdommer

Svimmelhet og uvelhet som oppstår plutselig uten klar årsak bør alltid undersøkes raskt, da slike symptomer i noen tilfeller kan skyldes alvorlig sykdom, som for eksempel hjerneslag. Andre alvorlige tilleggssymptomer kan være plutselig og uvanlig kraftig hodepine, brystsmerter, pustevansker, forvirring, bevisstløshet, talevansker eller lammelser.

Akutt svimmelhet er likevel ikke nødvendigvis farlig. Noen av de vanligste årsakene er ufarlige, men plagsomme tilstander som krystallsyke eller vestibularisnevritt.

Episodiske vestibulære sykdommer

Svimmelhet som opptrer anfallsvis (episodisk) skyldes sjelden alvorlig underliggende sykdom. Anfallenes varighet er av stor betydning for diagnosen. En av de vanligste årsakene er krystallsyke, som gir anfall som varer mindre enn et minutt. Andre tilstander, som Menières sykdom eller vestibulær migrene, gir oftest svimmelhetsanfall som varer i flere timer. Det er også viktig å avklare eventuelle 'triggere', altså hendelser eller aktiviteter som regelmessig utløser anfallene. Ved krystallsyke utløses anfall av å legge seg nede eller snu seg i sengen, mens kvalme og oppkast ved reisesyke oppstår i forbindelse med gjentatte passive bevegelser, typisk ved bilkjøring eller sjøtransport.

Kroniske vestibulære sykdommer

Forstyrrelser i likevektssansen kan i mange tilfeller gå over i en kronisk og stabil fase som kjennetegnes av symptomer som er til stede de fleste dager i en periode på mer enn tre måneder. Symptomene er ofte mindre intense, men kan variere fra dag til dag avhengig av aktivitetsnivå. Mange pasienter opplever at symptomene forverres av synsinntrykk, som for eksempel i et kjøpesenter med mange mennesker.

Mekanismer

Balanseorganet i det indre øret oppfatter hodets stilling og bevegelser (likevektssansen). Signalene fra balanseorganet går via balansenerven til hjernen der de utløser reflekser — hurtige, ubevisste responser — som er viktige for å hindre fall og for å sikre at vi kan se skarpt samtidig som vi beveger oss. Vi blir først bevisst signalene fra balanseorganet når disse er uvante, for eksempel ved sykdom eller hvis man utsetter balanseorganet for uvanlige bevegelser.

Et enkelt eksperiment for å bli bevisst på balanseorganets aktivitet er å rotere rundt seg selv gjentatte ganger. Rotasjonen forårsaker strøm av væske i buegangene i det indre øret. Hvis man stopper brått, vil væsken fortsette å strømme i noen sekunder, og dette fører til en følelse av å rotere, selv om man er i ro (vertigo), ustøhet, ufrivillige øyebevegelser (nystagmus), og i mange tilfeller, kvalme. Denne reaksjonen er kortvarig, men ligner på den som oppleves ved vestibulære sykdommer. Fordi signalene fra buegangene i det indre øret går via balansenerven og videre inn til likevektssentrene (vestibulariskjernene) i hjernestammen og lillehjernen, kan sykdommer i ulike nivåer av dette systemet gi lignende symptomer.

Utredning

Utredning av svimmelhet og balanseforstyrrelser kan være utfordrende fordi disse symptomene har mange mulige årsaker i mange organsystemer. Det er først og fremst viktig å gjennomgå symptombildet nøye og da særlig tidsforløpet, varigheten av eventuelle anfall og eventuelle 'triggere'. I primærhelsetjenesten og hos fastlege gjøres ofte undersøkelser av hjertet inkludert blodtrykksmåling samt nervesystemet og likevektsapparatet, med særlig vekt på å avdekke krystallsyke (Dix-Hallpikes manøver), som er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. I spesialisthelsetjenesten gjøres vanligvis nærmere undersøkelser av ører, hørsel, nervesystem og likevektssans, inkludert spesialundersøkelser av nystagmus og vestibularisprøver. I noen tilfeller er det nødvendig med billeddiagnostikk i form av CT eller MR av hjernen og tinningbenet hvor det indre øret sitter.

Sjeldne eller sammensatte vestibulære sykdommer kan kreve høyspesialisert utredning og behandling i samarbeid mellom øre-nese-halslege, nevrolog, fysioterapeut og psykolog.

Klassifikasjon

Følgende sykdommer regnes som vestibulære i henhold til Verdens helseorganisasjon og Den Internasjonale klassifikasjonen av vestibulære sykdommer:

Mange andre sykdommer og tilstander kan påvirke likevektssansen og gi lignende symptomer. Dette gjelder også sjeldne, men mer alvorlige tilstander som forstyrrelser i likevektssansen utløst av hjerneslag, MS og hjernesvulst.

Behandling og prognose

Behandling av de vestibulære sykdommene er avhengig av diagnose, og inkluderer rådgivning, balansetrening (vestibulær rehabilitering), spesielle behandlingsmanøvre (ved krystallsyke), medikamentell behandling og kirurgi. I noen tilfeller kan behandlingen rette seg mot øresymptomer som hørselstap eller øresus. Balansetrening og vestibulær rehabilitering spiller en særlig viktig rolle hos pasienter som opplever kroniske symptomer – altså symptomer som er til stede nesten hver dag over en periode på flere måneder.

De vestibulære sykdommene er sjelden livstruende, og pasientene har i gjennomsnitt samme livslengde som normalbefolkningen når man unntar pasienter med hjerneslag og kjente hjerte-karsykdommer. Noen pasienter opplever redusert funksjon knyttet til hørselstap, øresus eller redusert balanse. Svimmelhetssymptomene er i mange tilfeller forbigående, men kan hos noen være plagsomme og føre til redusert livskvalitet og redusert deltakelse i yrkesliv og sosialt. Det finnes i dag rehabiliteringstilbud for denne pasientgruppen poliklinisk og ved ulike behandlingsinstitusjoner.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg