Store norske leksikon

#Forgiftninger

Rød fluesopp

Tom Jutte/Flickr. CC BY NC ND 2.0

Forgiftning oppstår når et stoff i tilstrekkelig mengde påvirker kroppen og dens funksjoner på en skadelig måte. Forgiftning kan være forårsaket av kjemikalier, legemidler, rusmidler, næringsmidler eller naturstoffer. Her har vi samlet et knippe artikler som har med forgiftning å gjøre. Læren om forgiftning kalles toksikologi.
Les hovedartikkelen