Pseudomonas er en artsrik slekt av gramnegative, aerobe, bevegelige stavformede bakterier. De er metabolsk mangfoldige og har evnen til å produsere mange ulike enzymer. Dette gjør at de kan vokse på en rekke organiske forbindelser. Mange arter produserer vannløselige pigmenter som de skiller ut i omgivelsene.

Faktaboks

Uttale
pseudomˈonas

Arter av Pseudomonas er til stede overalt i jord og vann og er viktige nedbrytere av organisk materiale. De trives også i for eksempel blomstervann og på vaskekluter. Pseudomonas kan også være til stede i tykktarmen.

Mange arter av Pseudomonas inneholder plasmider med gener for enzymer som er nødvendige for å bryte ned sjeldne organiske forbindelser. På grunn av disse egenskapene brukes noen arter, som for eksempel P. putida, for å fjerne uønskede forbindelser fra omgivelsene i såkalt bioremediering.

Under anaerobe forhold kan bakteriene erstatte oksygen (O2) med nitrat (NO3-) og danne nitrogengass (N2) og nitrogenoksid (N2O) ved anaerob respirasjon. Disse gassene slippes ut i atmosfæren, og på den måten deltar Pseudomonas i nitrogenkretsløpet på Jorda. Samtidig kan også nitrat fra eventuell tilsatt kunstgjødsel fjernes fra åkerland.

Artene innenfor Pseudomonas er vanligvis ufarlige, men noen, som P. aeruginosa er opportunister og kan under visse forhold forårsake alvorlig sykdom hos mennesker. Andre, som P. syringae kan gjøre stor skade på planter.

Sykdom hos mennesker — Pseudomonas aeruginosa

P. aeruginosa er en vanlig sykdomsframkallende bakterie som kan være årsak til infeksjon i urinveiene og i lungene. Den angriper særlig personer med dårlig immunsystem. P. aeruginosa er ofte årsaken til sykehusinfeksjoner hos pasienter som må bruke kateter eller som har blitt behandlet med immundempende medisiner. Bakterien kan også infisere sår etter tredjegradsforbrenninger og andre alvorlige skader i huden. Ved slike infeksjoner skiller bakterien ut et blågrønt pigment, pyocyanin, som gir blåfarget puss (blåpuss-bakterier).

Hos pasienter med cystisk fibrose kan P. aeruginosa gi alvorlig sykdom ved at den danner biofilm i lungene hvor den vokser og skiller ut ulike forbindelser, for eksempel enzymer som bryter ned lungevevet. Bakterien produserer disse enzymene når tettheten av bakterien på stedet er høy (quorum-registrering).

P. aeruginosa inneholder et plasmid som bærer gener for resistens mot mange ulike antibiotika. At bakterien er multiresistent gjør behandling vanskelig. Polymyxin er et antibiotikum som virker på P. aeruginosa, men dette er toksisk og blir bare brukt under kritiske forhold.

Plantesykdommer

Mange arter av Pseudomonas, som for eksempel P. syringae, forårsaker sykdom hos en rekke planter. Der skiller bakterien ut toksiner, enzymer og vekstfaktorer som virker på plantevevet og frigjør forbindelser som bakterien vokser på. P. syringae vokser på bladene og forårsaker klorose.

P. syringae kan gjøre stor skade for bær- og fruktdyrkere ved at den bidrar til frostskader på plantene. Årsaken er at den produserer et protein som gjør at det dannes iskrystaller i planten ved relativt høye temperaturer. Dette har vært et stort problem for fruktdyrkere blant annet i California. Ved hjelp av moderne genteknikk har man imidlertid laget en variant av denne bakterien (ice-) som mangler dette proteinet. Denne varianten blir påført frukt- og bærplanter for å hindre frostskader.

En annen art P. marginalis infiserer skudd og stengler som så blir bløte. Dette skaper problemer for jordbruket mange steder.

Bioremediering — Pseudomonas putida

Mange arter av Pseudomonas inneholder plasmider med gener for enzymer som er nødvendige for å bryte ned sjeldne organiske forbindelser som for eksempel koffein og nikotin. På grunn av disse egenskapene brukes noen arter, som for eksempel P. putida, for å fjerne uønskede forbindelser fra omgivelsene i såkalt bioremediering.

Arten P. putida inneholder mange ulike plasmider med gener som koder for enzymer som raskt og effektivt bryter ned hydrokarboner som finnes i olje. Den blir derfor brukt til å bryte ned forurensende forbindelser som for eksempel plast i naturen.

P. putida er lett å dyrke, lar seg lett manipulere genetisk og er brukt i produksjon av nye syntetiske organiske forbindelser innenfor blant annet farmasi og landbruk.

P. putida var den første levende organisme som ble patentert. Fordi den er en levende organisme, ble spørsmålet om patentering høylytt diskutert. Om en levende organisme i det hele tatt kunne patenteres ble også tatt til retten. Høyesterett i USA godkjente tilslutt patenteringen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg