barnedødelighet

Barnedødelighet er en samlebetegnelse på flere statistiske mål for dødeligheten hos barn. Målene er karakterisert ved alder når barnet dør, og status ved fødselen.

Barnedødelighet kan deles i ulike dødsrater:

  • Spedbarnsdødelighet som er antall dødsfall blant barn under ett års alder per 1000 levende fødte barn i samme tidsperiode.
  • Perinatal dødelighet som er antall dødsfall i første uke etter fødsel per 1000 fødsler.
  • Dødfødsler som er antall døde nyfødte per 1000 fødsler. Det inkluderer også dødsfall innen visse andre tidsperioder, som død innen 24 timer, innen en uke og innen fire uker.

Dødsfall innen fire uker omfatter neonatale dødsfall, men dødsfall mellom fire uker og ett år betegnes som post-neonatale.

Spedbarnsdødelighet gjennom historien

Spedbarnsdødeligheten var tidligere stor. Trolig døde rundt hvert fjerde nyfødte barn i løpet av første leveår i Romerriket, i antikkens Hellas og i England i middelalderen. Vi har ikke gode data, men kan gå ut fra at dette tallet er et minimum som holdt seg i Europa til langt inn på 1700-tallet. Spedbarnsdødeligheten begynte å falle i 1770-åra. Ved inngangen til 1900-tallet, altså omtrent hundre år senere, hadde spedbarnsdødeligheten falt til mellom 20 og 50 per 1000 levendefødte barn.

Geografisk variasjon i spedbarnsdødelighet

Nedgangen i barnedødelighet bidro sterkt til en rask økning i forventet levealder for befolkningen i flere europeiske land. Globalt er det imidlertid fortsatt stor variasjon: Spedbarnsdødeligheten varierer med en faktor på 50 mellom de dårligst og best stilte landene.

Tabellen nedenfor viser åtte land med henholdsvis høyest og lavest spedbarnsdødelighet i 2017.

Rangering

Land

Spedbarnsdødelighet/1000

1

Afghanistan

110,16

2

Somalia

94,8

3

Den sentralafrikanske republikk

86,3

4

Guinea-Bissau

85,7

221

Norge

2,5

222

Singapore

2,4

223

Island

2,1

224

Japan

2,0

Trolig er spedbarnsdødeligheten kommet så langt ned som det er biologisk mulig i de landene som har lavest dødelighet. Spedbarnsdødeligheten er sterkt knyttet til sosiale og økonomiske forhold. Barnedødelighet generelt, og spesielt dødsfall før fem års alder eller «under 5-års-dødeligheten», brukes som en viktig parameter i arbeidet med å fremme barnehelse.

  • Les mer om barnedødelighet i Norge i artikkelen om barnehelse.

Fra 1990 til 2019 falt «under 5-års-dødeligheten» globalt fra 93 døde/1000 levende fødte til 38. Det er høyest dødelighet i Afrika, som ligger om lag ni ganger høyere enn Europa. Det er fortsatt mange barn som dør av årsaker som kunne vært unngått eller behandlet. I 2019 regner man med at det omkom 7,4 millioner barn under 14 år av slike årsaker.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg