Bisfosfonater, pyrofosfatderivater som har meget stor affinitet til benvev. Kjemisk er disse forbindelser karakterisert ved en P-C-P-kjerne med ulike sidekjeder. Flere forbindelser benyttes i behandling av osteoporose, ved hyperkalsemitilstander og ved maligne svulster i benvevet for å hindre bennedbrytningen. De benyttes også ved skjelettscintigrafi som bærersubstanser for radioaktive markører.