Blodbilde, betegnelse på resultatene av en undersøkelse av blodets innhold av røde og hvite blodceller og blodplater. Med det hvite blodbilde menes en kartlegging av hvordan de hvite blodcellene fordeler seg på de forskjellige celletyper og utviklingstrinn.