Dextran, store molekyler (makromolekyler) bygd opp av glukose (glukose-polymer). I dextran er glukosemolekylene koblet sammen med 1–6 bindinger istedenfor 1–4 bindinger som er vanlig f.eks. i stivelse. Dextran med molekylvekter 40, 60 og 70 kDa (dextran 40, 60, 70) brukes i infusjonsvæsker, se plasmasubstitutter og transfusjon. Infusjon av dextran reduserer frekvensen av trombose. Den viktigste bivirkningen er anafylaksi. Dette kan motvirkes ved å gi lavmolekylært dekstran (molekylvekt ca. 1 kDa, dextran 1) som binder antistoffene og deretter utskilles med urinen.