Dietyltoluamid, den mest brukte myggrepellent. I Norge tillatt brukt i konsentrasjon opp til 20 %. DEET er ikke anbefalt til barn under tre år, men risikoen må vurderes mot risikoen for myggbårne sykdommer (f.eks malaria, denguefeber, chikungunyafeber, japansk B-encefalitt). Foreløpige data tyder på at DEET også kan forebygge schistosomiasis.