Dopaminantagonister, stoffer som hemmer virkningen av dopamin på dets reseptorer. Antipsykotika er den viktigste gruppen dopaminantagonister.