Frozen shoulder, tilstivnet skulder som ofte skyldes forandring i leddkapselen rundt skulderleddet. Frozen shoulder er oftest utløst av en betennelse eller skade i eller rundt skulderen, men kan også være utløst av hjerte- eller lungesykdommer. Pasienten har sterke smerter, og bevegeligheten i skulderleddet er svært innskrenket. Etter en tid går gjerne smertene over av seg selv, og bevegeligheten kommer gradvis tilbake over lang tid. Sykdomsforløpet kan strekke seg over flere år. Injeksjonsbehandling kan hjelpe, og smertene kan også lindres ved hjelp av medikamenter. Øvelsesbehandling veiledet av fysioterapeut kan bedre den innskrenkede bevegeligheten når smertene har avtatt. Av og til kan kikkhullsoperasjoner (se artroskopi og kikkhullskirurgi) benyttes for å løsne arrforandringer i skulderleddet.