Griseofulvin, antibiotikum som dannes av forskjellige Penicillium-arter, og som brukes i behandlingen av soppinfeksjoner i hud eller negler fremkalt av enkelte sopparter, blant annet Trichophyton, Microsporum og Epidermophyton flocosum. Griseofulvin har ingen virkning på sykdommer som skyldes gjær- og muggsopp. Behandlingen er langvarig.