Mesotel, dekkceller, er enlaget plateepitel som kler organene i buk- og brysthulen. Se epitel.