Oligodendrogliom, ondartet bindevevssvulst i hjernen.