Psykosomatisk er et mye brukt, men noe vagt definert begrep, som omfatter den del av medisinen som ser på samspillet mellom psykiske og kroppslige funksjoner eller symptomer. Begrepet brukes i moderne terminologi i tre ulike betydninger.

Faktaboks

Uttale
psykosomˈatisk
Etymologi
av psyko- og gresk ‘legemlig’

1) Psykosomatisk brukes som en overordnet betegnelse for hvordan psykologiske forhold påvirker normale biologiske prosesser (biologisk psykologi), og eventuelt hvordan psykologiske forhold påvirker sykdomsprosesser eller utløser sykdom (psykobiologi). Kroppens reaksjoner på psykologiske belastninger (stressteori, aktivering) og samvariasjon mellom ulike personlighetstrekk og biologisk funksjon (fysiologi) er sentrale elementer.

2) Psykosomatisk brukes om lidelser hvor kroppslige symptomer dominerer pasientens plager uten at det kan påvises noen velavgrenset fysisk sykdom i tradisjonell forstand. Slike lidelser kalles somatoforme lidelser. Heri inngår somatiseringslidelser, hypokondri og visse smertetilstander. Kommunikasjonsmønstre, personlighet, årsakstilskrivelse, sykdomsatferd og sosialantropologiske forhold er sentrale elementer i forståelsen av somatoforme lidelser.

3) Psykosomatisk brukes også om psykiske lidelser som viser seg som en tilsynelatende somatisk sykdom. Legemlige symptomer kan av og til fullstendig dominere plagene til personer med psykiske lidelser, for eksempel bipolar lidelse, dissosiative lidelser, depresjon og panikklidelse. Psykiske lidelser som spiseforstyrrelser og seksuelle forstyrrelser inngår også ofte i begrepet psykosomatisk medisin. Personlighetsforstyrrelser så vel som biologisk psykiatri og nevropsykiatri er viktige elementer i denne delen av psykosomatisk medisin.

Symptomer og årsaker

Psykosomatiske lidelser er svært vanlige. Hyppigst er symptomer som tretthet og utmattethet, muskel-skjelett-symptomer, hjerte-kar-plager, ulike symptomer fra mage-tarm-kanalen og smerter. Årsaken til psykosomatiske symptomer varierer. Hvordan stress, belastninger og problemer uttrykkes hos den enkelte vil ikke bare være avhengig av egenskaper ved personen (arv, personlighet, psykisk lidelse), men også i høy grad av forhold ved den gruppen (familien) han lever sammen med så vel som sosiale og kulturelle forhold i samfunnet. Psykosomatisk medisin er derfor et fagfelt i spenningsfeltet mellom psykologi, medisin, psykiatri, sosialmedisin og sosialantropologi.

Behandling

Behandlingen vil variere avhengig av hvilken type problemer og hvilke årsaksfaktorer som vurderes å ha størst betydning i det enkelte tilfelle. Psykologiske behandlingsteknikker (psykoterapi, gruppebehandling, psykopedagogiske tilnærminger, atferdsterapi), eventuelt ulike typer fysioterapi (anvendt avspenning, spenningsregulering, psykomotorisk fysioterapi), er de viktigste behandlingselementer. Legemidler kan dessuten hjelpe noen, spesielt hvis det kan påvises psykiske lidelser som en del av det psykosomatiske symptombildet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg