Assistert befruktning

Assistert befruktning er befruktning som skjer utenfor kroppen eller ved inseminasjon. Dette er blitt en vanlig måte å hjelpe ufrivillig barnløse til å bli foreldre.Den første vellykkede behandlingen med assistert befruktning som resulterte i et levende født barn skjedde i England i 1978. I Norge ble det første barnet født i 1984.. Hele artikkelen