Lynchs syndrom er en tilstand som kjennetegnes av at man har økt risiko for å utvikle kreft i tykktarmen og endetarmen, ofte i yngre alder. Sykdommen starter vanligvis rundt 45-års alderen og risikoen for å utvikle kreft i tykktarmen er på rundt 80 prosent. Lynchs syndrom er også kjent som 'hereditær non-polypose colorectal cancer' (HNPCC) og skyldes at man arver en sykdomsfremkallende variant av et gen. Anslagsvis har mellom to og fem prosent av alle pasienter med kreft i tykktarmen eller endetarmen også Lynchs syndrom. Ved mistanke om Lynch syndrom skal pasienten henvises til genetiker for undersøkelse av genene.

Faktaboks

Også kjent som

hereditær non-polypose colorectal cancer

HNPCC

Årsak

Lynchs syndrom skyldes en feil i ett av de såkalte 'mismatch-repair' genene (MMR). Dette er en gruppe gener som sørger for å reparere feil, mutasjoner, som oppstår slik at de ikke hoper seg opp og forstyrrer cellefunksjonen. Ved Lynchs syndrom vil ikke mutasjoner repareres på vanlig måte og man har dermed økt risiko for at cellefunksjonen forstyrres nok til at det utvikles kreft. I tillegg til kreft i tarmen, vil personer med Lynch syndrom også ha økt risiko for å utvikle kreft i andre organer som livmoren, eggstokkene, magen, urinveiene, bukspyttkjertelen og hjernen.

I noen tilfeller vokser det flere svulster i tarmen samtidig. Genfeilen som fører til Lynch syndrom arves på dominant vis og har høy penetrans. Høy penetrans betyr at trekkene eller egenskapene som et gen koder for kommer tydeligere til uttrykk hos bæreren enn for gener med lavere penetrans.

Undersøkelse

Hos pasienter som har fått påvist kreft i tykktarmen og endetarmen er det viktig å ta opp en grundig familieanamnese for å avdekke om det er nære slektninger med samme type kreft. Man spør også om de har hatt andre typer kreft og om disse slektningene har fått påvist kreft i yngre alder, det vil si yngre enn 60 år. I dag gjøres det rutinemessig undersøkelse av svulstvevet for å se om det kan foreligge Lynchs syndrom.

Det finnes to like gode metoder man kan bruke og som fungere som screeningtest.

  • den ene metoden er immunhistokjemisk undersøkelse av svulstvevet. Dette går ut på at en patolog undersøker på proteinnivå om noen det er bortfall av ett av MMR-enzymene
  • en annen metode er å teste dette ved hjelp av PCR. Pasienter med Lynch syndrom har en annen sammensetning av noen bestemte deler av arvestoffet, som kalles mikrosatellitter

I tilfellene der familieanamnesen eller prøvene av svulstvevet gir mistanke om arvelig kreft skal pasienten få tilbud om videre utredning hos genetiker.

Oppfølging

Personer med Lynchs syndrom har både økt livstidsrisiko for å utvikle tarmkreft og kreften utvikler seg raskere enn vanlig. Disse personene skal derfor følges med vanlig koloskopi annethvert år. Hvis man oppdager forstadier til kreft, såkalte tubulære adenomer, bør det gjøres årlige undersøkelser av tykktarmen. I familier med Lynchs syndrom er også risikoen for livmorkreft økt, så det er etablert rutiner for å følge opp disse.

Genetisk veiledning

Genetisk veiledning går ut på at en genetiker gir anbefalinger om utredning og behandling til familier med påvist eller sannsynlig mutasjon. Pasientene blir henvist videre til relevant spesialist eller fastlege, som har ansvar for videre oppfølging. Ved hjelp av regelmessige koloskopier kan man redusere forekomsten av kreft i tykktarmen og endetarmen hos personer med Lynchs syndrom.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Erlend Hem

Hei: Oppslagsordet her bør være "Lynchs syndrom". Begrunnelse: På norsk lages genitiv ved å føye til en s. Vi bruker ikke apostrof, s-en henges rett på ordet: Peters bil. Derfor heter det Downs syndrom (https://sml.snl.no/Downs_syndrom).

Unntaket fra hovedregelen er når ordene ender på -s, -x og -z. Da setter vi inn en apostrof i stedet for genitivs-s: Mons’ bil, Vesaas’ dikt, Marx’ skrifter. Det spiller ingen rolle om -s, -x og -z i grunnformen uttales eller er stum. Skriftbildet avgjør, ikke uttalen: Dumas’ romaner, Delacroix’ portrett, Deprez’ kunst.

I følgende eksempler skal det derfor IKKE være apostrof: Bachs musikk, Schwachs dikt, Raschs forslag, Hanischs kjæremål. Dermed blir det også Lynchs syndrom.

Referanse: Vinje, Finn-Erik. Skriveregler. 9. utg. Oslo: Aschehoug, 2011: 56.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg